06 17 56 12 69 Info@mooyeenzorgminder.nl

Hoe werk ik

Home / Trajecten

Hoe werk ik

Ik start altijd met een uitgebreide intake. Afhankelijk van de hulpvraag kijk ik naar:

 • De (primaire) reflexen (lees meer) of deze al dan niet voldoende zijn geïntegreerd of nog storend zijn voor het functioneren
 • De sensorische integratie (lees meer) of er sprake is van onder-, overprikkeling of een combinatie hiervan
 • Hoe de auditieve verwerking (lees meer) is
 • Of de ogen (lees meer) in staat zijn om te volgen, richten en samenwerken
 • Of de hersenen (lees meer) goed kunnen samenwerken
 • Hoe de leerstijl (lees meer) is
 • Hoe we reageren op stress (lees meer)

Dit kan nog worden aangevuld door specifieke leergerelateerde testen (lees meer) gericht op:

 • Spelling
 • Anders leren
 • Schrijven/pengreep
 • Rekenen
 • Lezen
 • Begrijpend lezen

Op basis van de uitslag van de testen wordt, in overleg, een plan van aanpak gemaakt. In de meeste gevallen komen de cliënten om de week en duurt de behandeling een half jaar tot een jaar.

Bij volwassenen wordt op maat gekeken wat nodig is. Vaak bestaat de behandeling uit een reeks losse sessies reflexintegratie.

 

Sinds 2023 werk ik met trajecten. In het basistraject zit de intake, het behandelplan, contact tussendoor met ouders, contact met school en/of externen en 12 behandelingen.
Ik heb gemerkt dat ouders en ikzelf hierdoor veel meer de ruimte hebben om in contact met elkaar te zijn, zonder steeds over financiën te ‘moeten’ praten, wat de behandeling ten goede komt.