06 17 56 12 69 Info@mooyeenzorgminder.nl

Reflexintegratie

Home / Trajecten / Reflexintegratie

Wat is een reflex

We weten allemaal wat een reflex is. Een voorbeeld is als ik heel snel met mijn hand naar iemands oog gaat. De automatische reactie is dan vaak dat je je oog dicht doet en/of een schrikreactie hebt waardoor je naar achteren gaat.

Het is een automatische reactie op een sensorische prikkel, dat kan aanraking zijn maar ook iets wat je ziet, hoort, ruikt of proeft.

We hebben allemaal reflexen nodig. Het doel van reflexen is om onszelf te kunnen beschermen en ook om ons te kunnen ontwikkelen en te kunnen functioneren.

Waneer ontstaan reflexen

Reflexen ontstaan al direct vanaf de conceptie. Door automatische bewegingen groeit de foetus. Daar hoeven we niet over na te denken. Dat gebeurt vanzelf. Ook bijvoorbeeld dat een baby in de buik gaat schoppen. Het zijn automatische bewegingen en eigenlijk al oefeningen van de baby die ze later in hun leven nodig hebben. Deze bewegingen vormen het fundament voor de ontwikkeling.

Zie hier voor een (animatie)filmpje van de geboorte waarin in korte tijd een scala aan reflexen gezien worden.

Van kortdurend naar levenslang

In het begin van ons leven dienen de primaire reflexen voor bescherming en overleven, omdat we nog geen bewust gecontroleerde bewegingen kunnen maken.

In het eerste levensjaar ontwikkelen deze primaire reflexen zich naar meer doelgerichte bewegingen.

Al deze bewegingen zijn allemaal automatische, reflexmatige bewegingen die nodig zijn voor een korte periode en die aangestuurd worden door de hersenstam. Als deze bewegingen voldoende zijn geoefend dan worden ze overgenomen door andere bewegingen. Een voorbeeld hiervan is dat een baby eerst nog ligt, dan gaat rollen en dan van kruipen naar staan en lopen gaat.

Van primair naar posturaal

Dat betekent dus dat sommige reflexen bedoeld zijn voor een specifieke periode namelijk tijdens de zwangerschap, de bevalling en net na de bevalling en andere reflexen die hou je je levenlang. We noemen de reflexen die je voor een specifieke periode nodig hebt primaire reflexen. Je kunt hierbij denken aan het reflex wat nodig is om in de foetushouding te kunnen liggen tijdens de zwangerschap. De reflexen die je je levenlang nodig hebt, de levenslange of posturale reflexen, hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het kunnen lopen. Je hebt reflexen nodig die tegen de zwaartekracht in ervoor zorgen dat je toch kan staan en je kan voort bewegen.

Soms gaat er iets mis

Wanneer er problemen zijn tijdens de zwangerschap, geboorte en/of na de geboorte, kunnen reflexen zich niet goed ontwikkelen of niet goed tot rijping komen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een hele snelle bevalling, hierdoor zijn bepaalde reflexen niet voldoende geoefend.
  • (Veel) negatieve stress waardoor de reflexen niet goed geoefend konden worden omdat het lichaam blokkeert
  • Een keizersnee waardoor sommige reflexen helemaal niet zijn geoefend.

Ook kunnen na de geboorte reflexen weer actief worden. Een (traumatische) gebeurtenis kan daardoor maken dat reflexen (voor een bepaalde periode) weer actief worden en storen in het dagelijks functioneren. Dit is nodig voor om te kunnen overleven. Een voorbeeld is dat sommige kinderen weer moeite krijgen met hun zindelijkheid door een ingrijpende gebeurtenis.

Gevolgen van nog niet voldoende geïntegreerde reflexen:

 Wanneer reflexen nog niet of niet voldoende zijn geïntegreerd, worden er inefficiënte compensaties ontwikkeld. Iemand kan dan gevangen zitten in prikkels, sterk reageren, juist helemaal niet reageren of ongecontroleerd reageren op zintuiglijke informatie.

Soms is een reflex nog aanwezig wat eigenlijk al overgenomen had moeten worden. Dit kan door allerlei oorzaken. Vaak heeft dit met de bevalling te maken.

Als reflexen nog niet voldoende zijn geoefend kunnen ze niet als vanzelf overgenomen worden door een nieuw reflex. Het reflex is dan niet geïntegreerd. Dit kun je zien aan bewegingen, lichaamshouding en gedrag. Dat is omdat je lichaam dan gaat compenseren. Het fundament ligt nog niet goed.

Het gevolg daarvan is dat er op termijn scheefgroei ontstaat!

Hierboven enkele voorbeelden van gevolgen die er kunnen optreden als primaire reflexen nog niet voldoende geïntegreerd zijn.

En zo zijn er nog veel meer. Er is niemand bij wie alle reflexen voldoende zijn geïntegreerd. Maar het gaat erom of we hier last van hebben.

Wat doe je bij reflexintegratie?

Wat doe je nu feitelijk bij reflexintegratie?

Een voorbeeld om het duidelijk te maken, nl. als je leert kruipen. Wat gebeurt er dan eigenlijk?

Eerst voelt de voet de grond of iets bv je hand, dan gaat er een seintje naar de hersenen en wordt er een verbinding gemaakt. Daardoor gaat er weer een seintje terug naar de voet en het been waardoor het omhoog gaat en zich gaat buigen en voortbewegen. Maar dat gaat nooit vanzelf. Eerst moet het lijf snappen wàt het moet doen en hoe. Dat is precies wat er bij reflexintegratie gebeurt. Er is een signaal, de hersenen reageren en er wordt hierdoor een verbinding gemaakt met het lijf. Dit wordt ook wel neuro senso motorische reflexintegratie genoemd.

Voor wie?

Reflexen kunnen dus op een later tijdstip geoefend worden door aanraking en beweging en zo alsnog worden geïntegreerd met als doel om reflexen te helpen ontwikkelen en integreren, om een stevig fundament te bouwen voor de ontwikkeling van ons brein.

Dit leidt tot minder stress, een betere emotionele ontwikkeling en algemeen welbevinden, beter functioneren en verhoogde cognitie.

Reflexintegratie is dus gericht op het herstel en de rijping van het centrale zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg, zenuwen). Hiervoor zijn door verschillende mensen programma’s/methodes ontwikkeld:

Deze programma’s zijn gericht op het integreren van ‘losse’ reflexen maar ook als een combinatie van reflexen. Bij dat laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verminderen van stress.

Reflexintegratie is daarmee net zo effectief bij baby’s, kinderen als bij volwassenen. 

Kijk voor een filmpje over reflexintegratie van MNRI: https://www.youtube.com/watch?v=b8UHATuy5IA

Wetenschappelijk onderzoek

Er al veel wetenschappelijk onderzoek verricht op velerlei terreinen. Voor een overzicht hiervan verwijs ik graag door naar bijgaande link:

Articles | Masgutova Method, Dr. Masgutova, MNRI, theory, application, use, disabilities, disorders, challenges

Samengevat

Reflexintegratie is:

  • Een unieke methode voor iedereen waarbij ergens in hun ontwikkeling scheefgroei is ontstaan, waardoor zij problemen ervaren in hun dagelijks functioneren

  • Zolang een reflex nog niet is afgezwakt en/of is overgenomen door een ander (levenslang) reflex blijft het (primaire) reflex actief. Iedere keer wanneer er een specifieke sensorische prikkel wordt gegeven, zal het reflex direct automatisch reageren. Je kunt daar niets aan doen!!

  • Alleen door het reflex op een later tijdstip alsnog te integreren kan het reflex afzwakken, zoals het is bedoeld.