Wie is Gudy?

Wie is Gudy?

Mijn naam is Gudy de Mooy.

 • Ik ben leerkracht
 • Daarnaast heb ik vele cursussen gedaan om mij meer te bekwamen in het helpen en begeleiden van kinderen op individuele basis of in kleine groepjes
 • Vanaf 2005 geef ik individuele begeleiding aan kinderen.
 • Op dit moment heb ik de opleiding tot coach Nieuwe Leerstrategieën bijna afgerond. Hierdoor leer ik steeds meer op de oorzaak te zoeken en vinden van leerproblemen en kinderen hiermee te kunnen helpen.
 • Daarnaast heb ik verschillende cursussen gedaan voor reflexintegratie

Ik ben gestart binnen het Speciaal Onderwijs waar ik begeleiding gaf aan kinderen met een autistische stoornis. Deze begeleiding was volledig op maat.

 • Vanaf 2007 ben ik als ZZP-er verder gegaan met de begeleiding van kinderen. In eerste instantie met kinderen binnen de thuissituatie. Dit waren ook allemaal kinderen met een autistische stoornis, waarvan sommige hoogbegaafd, anderen met de stoornis van Asperger en weer anderen PDD-NOS.
 • Sinds 2009 geef ik individuele begeleiding binnen het basisonderwijs. De begeleiding van deze kinderen is heel divers.
 • Vanaf 2013 begeleid ik ook kinderen die eerst begeleiding hebben gekregen op de basisschool en nu door zijn gestroomd naar het voortgezet onderwijs.
 • Tevens heb ik een eigen Praktijk waar ik kinderen begeleid. Tijdens deze begeleiding wordt na een uitgebreide screening gezocht naar de oorzaak van het (leer)probleem en van daaruit gewerkt aan en naar de oplossing.

Door de jaren heen, heeft me dit een ‘rugzak’ aan informatie, kennis en ervaring gegeven.
De begeleiding is door zijn diversiteit en zijn op-maat-gesneden-zijn altijd weer enorm boeiend en een grote uitdaging voor mij.

Enkele cursussen die ik gedaan heb en veel gebruik in mijn praktijk zijn:

 • Coach Ik leer anders methode: een methode om kinderen die visueel ingesteld zijn te helpen
 • Geef me de 5: een cursus gericht op het helpen en begeleiden van kinderen met een autismespectrum stoornis (ASS)
 • Neuromotorisch Ontwikkelingsprogramma voor Scholen (INPP): een cursus waarbij naar aanleiding van een screening een programma kan worden doorlopen om een aantal primitieve reflexen (alsnog) onder controle te krijgen
 • JaMaRa Rekentraining: training waarbij gekeken wordt naar de oorzaak van het rekenprobleem en vanuit het lijf en de basis het rekenprobleem wordt aangepakt
 • Dominantiematrix/Leerstijl: Test waarbij wordt gekeken wat de leerstijl is van het kind wat informatie geeft over het leerprobleem en de aanpak die het kind nodig heeft
 • Visuele screening: Met behulp van een screening wordt gekeken of de ogen goed kunnen bewegen, volgen, richten en samenwerken. Dit is van groot belang om goed te kunnen lezen. En lezen heeft weer alles met school en vaak ook met leerproblemen te maken. Met eenvoudige oefeningen kunnen kinderen hiermee worden geholpen met hele goede resultaten!
 • Bodymap training: Een cursus waarbij met behulp van (beweeg)oefeningen kinderen worden geholpen met het leren. Want leren heeft alles met bewegen te maken. Dat is namelijk de basis van al het leren. Het begint bij je eigen lijf!!!
 • Woordbeeldtrainer: Deze training helpt kinderen met (ernstige) spellingsproblemen (waaronder dyslexie) om via woordbeelden in combinatie met kleur en klank de woorden goed in de hersenen op te slaan.
 • Cursussen op het gebied van reflexintegratie, waaronder DPRI, Tactile, PTSD
 • Rekenbootcamptrainer: een training waarbij gebruik wordt gemaakt materialen, beweging en kleur en heel veel plezier

Mijn gerichtheid is om ieder kind als uniek individu te benaderen. Ik heb respect voor de eigenheid van het kind en ga met hem/haar net zolang in gesprek tot ik gevonden heb wat het kind nodig heeft en helpt.
Wat ik het belangrijkste voor het kind vind, is dat het zich op zijn/haar gemak voelt en het leuk vindt.

Mijn visie is dat wanneer een kind ontdekt WAT het kan en HOE hij/zij dit in de praktijk kan brengen, dit hem/haar helpt in zijn/haar ontwikkeling, zelfvertrouwen geeft en hij/zij als een gezond en gelukkig kind kan opgroeien naar volwassenheid. Hierin mag ik een stukje meelopen op zijn/haar weg.

Ik ben christen en werk vanuit de achtergrond en visie dat God ieder mens geschapen heeft en voor ieder mens een specifiek plan en doel heeft. Ik zie het daarom als mijn taak en verantwoordelijkheid om alles wat in mijn vermogen ligt te doen om het kind hierbij te helpen.