Werkwijze

Werkwijze

 

Wanneer u van Mooy Een zorg minder gebruik maakt, bent u op de hoogte van de algemene voorwaarden en gaat u ermee akkoord.

 

Belangrijk om te weten:

  • De zorgverlener garandeert de kwaliteit van de hulp en verricht zijn werk zoals van een redelijk handelend zorgverlener verwacht mag worden.
  • De zorgverlener heeft een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  • De zorgverlener aanvaardt geen aansprakelijkheid als het gaat om psychische schade. Dit blijft voor risico van de budgethouder.
  • De budgethouder of zorgverlener, afhankelijk waar de begeleiding plaatsvindt, zorgt voor goede, veilige werkomstandigheden.
  • De zorgverlener houdt alles geheim wat hij of zij weet over de budgethouder en dienst gezin partner of huisgenoten.
  • De zorgverlener zorgt er bij overdracht van de werkzaamheden voor dat de benodigde gegevens beschikbaar zijn. Dit gebeurt in overleg met de budgethouder.

 

BTW

U hoeft geen BTW te betalen als u begeleiding bij uw zorgverlener inkoopt.

 

Urenregistratie Scholen

Na iedere gewerkte maand, krijgt de opdrachtgever van de zorgverlener een overzicht van de gewerkte uren.

 

Urenregistratie Praktijk

U ontvangt één keer in de maand een factuur via de mail.

 

Factuur

Eén keer per maand worden de gewerkte uren en onkosten in rekening gebracht. Dit gebeurt door middel van een factuur waarop staat vermeld hoeveel uren zijn gewerkt en welke zorg is verleend. De opdrachtgever moet de factuur binnen twee weken na afloop van de gewerkte maand hebben ontvangen. De opdrachtgever dient na ontvangst van de factuur, de factuur binnen twee weken te betalen.

 

Afzegging door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever de afspraak afzegt, wordt de volgende regel gehanteerd: wordt binnen 24 uur afgezegd, dan worden alle geplande uren in rekening gebracht; is dit binnen 48 uur, dan wordt 50% van de geplande uren in rekening gebracht. Wordt eerder afgezegd dan komen de geplande uren te vervallen.
Bij ziekte betekent dit: de eerste ziektedag wordt 100% van de geplande uren in rekening gebracht (tenzij binnen 48 uur is afgezegd), de tweede ziektedag wordt 50% van de geplande uren in rekening gebracht, de dagen daarna worden niet meer in rekening gebracht.

 

Afzegging door zorgverlener

Wanneer de zorgverlener de afspraak afzegt, dan komen de geplande uren te allen tijde te vervallen.

 

Opzegtermijn

De opzegtermijn is 1 maand, te beginnen op de 1e van de nieuwe maand, of in goed overleg op een eerder moment.