Visuele screening

Visuele screening

v-s-t-cnls-1ster

 Wat is het doel van de visuele screening?

 

Veel van de oorzaken van leerproblemen kunnen hun oorsprong hebben in problemen met de ogen. De ogen kunnen wel medisch gezien goed functioneren, maar dan kan er toch een oogprobleem zijn! Ogen moeten namelijk behalve scherp kunnen stellen ook in staat zijn om goed te kunnen:Thomas met vingerpoppetje

 • Bewegen
 • Volgen
 • Richten
 • Samenwerken

 

Is dit niet het geval dan kan dit problemen opleveren bij:

 

Lezen

 • Snelheid van lezen
 •  Het begrijpen van wat je leest
 •  Het overslaan van letters, woorden of regels
 •  Het herhalen van woorden en/of zinnen
 •  Het teruglopen van het leestempo
 •  Een toenemend aantal fouten terwijl met leest

 

Spelling

 • Het weglaten van letters bij overschrijven vanaf bord of vanaf tafelblad
 • Het dubbel noteren van letters of woorden bij het overschrijven van het bord of vanaf de tafel
 •  Het toevoegen van letters
 •  De afname van de concentratie met fouten als gevolg

 

Rekenen

 • Een gebrek aan rekeninzicht
 •  Moeite hebben met (na) tekenen van geometrische figuren
 •  Het verkeerd overnemen uit het rekenboek of van het bord

 Thomas met biopter

Doel van de screening

Het doel van de screening is om erachter te komen of er visuele signalen zijn zoals vermoeide ogen, tranende ogen, dubbelzicht, wazig zicht, bewegende letters

 

Verder wordt bekeken:

 • Hoe de ogen bewegen (uitval is vaak gerelateerd aan (neurologische) ontwikkelingsproblemen/achterstanden; zie Reflexintegratie)
 •  Hoe de ogen gericht worden (Uitval is vaak de oorzaak van fixatie disparatie, dit is een oogsamenwerkingsprobleem dat het verwerken van de informatie sterk negatief kan beïnvloeden)
 •  Hoe er scherpgesteld wordt (Dit kan vermoeidheid veroorzaken bij het lezen, tegenzin in lezen oproepen, hoofdpijn geven (voorhoofd), contrastproblemen opleveren die dan weer de leesinspanning sterk doen toenemen Fusie: richten en scherpstellen bepalen samen de kwaliteit van de oogsamenwerking. Het een (richten) beïnvloedt het ander(scherpstellen) en daarmee ook de oogsamenwerking.

 

Bij extreme uitval en bij zekere aanwezigheid van fixatie disparatie wordt doorverwezen naar een  functioneel optometrist / optoloog die tevens ervaring en kennis heeft van trainingsmogelijkheden.

 

Trainingsaanpak

Met behulp van eenvoudige oefeningen worden de ogen getraind. Dit gebeurt  altijd monoculair (per oog) totdat grote verschillen tussen beide ogen verdwenen zijn op gebied van bewegen (oogvolgbewegingen) en richten. Zijn de grote verschillen weg: dan binoculair trainen.