Tarieven

Tarieven

 

De tarieven

De tarieven van Mooy Een zorg minder zijn als volgt verdeeld:

 

  • Intake (kennismaking) is gratis

 

  • Sessie van 60 minuten Leerproblematiek*:  EUR 65,00 (0% BTW )
    • Pakket** van 5 keer Leerproblematiek:  EUR 300,00 (0% BTW)

 

  • Sessie Reflexintegratie van 60 minuten*:  EUR 78,65 (incl. BTW)
    • Pakket** van 5 keer reflexintegratie: EUR 375,00 (incl. BTW)

* Zo nodig worden hier reiskosten aan toegevoegd.

** Een pakket houdt in:

De behandelingen/sessies en alle tussentijdse contacten en contacten met derden.

Verslagen en externe overleggen worden hierin niet meegerekend.