Reflexintegratie

Reflexintegratie

 

Wat is Reflexintegratie?

Ieder mens ontwikkeld zich vanuit reflexmatige bewegingen. Deze bewegingen zijn nodig voor een bepaalde fase, zoals de foetushouding, of zijn levenslang nodig (zoals het knipperen van de ogen bij iets wat te dichtbij komt). 

Vooral tijdens de zwangerschap, de bevalling en tijdens het eerste levensjaar zijn er veel reflexmatige bewegingen nodig om te kunnen overleven en van foetus uit te groeien naar een kind/mens wat zich kan voortbewegen.

 

Reflexen nog niet voldoende onder controle

Er is bijna niemand bij wie al de fases van deze reflexmatige bewegingen in perfectie is doorlopen. Altijd zijn er nog wel resten van deze beweegpatronen. Denk maar aan het uitsteken van de tong als je je enorm concentreert. De meeste kinderen/volwassenen hebben er dan geen last van.

Wanneer deze reflexen echter storend zijn, kan dit op veel terreinen van invloed zijn.

Een opsomming van een aantal nadelige gevolgen is ondermeer:

  • Het niet goed kunnen focussen van de ogen
  • De samenwerking van de hersenhelften functioneert nog niet goed. Hierdoor ontstaan er leerproblemen, problemen in de (neuro)motorische ontwikkeling en/of  zijn er richtingsproblemen
  • Het niet goed kunnen vasthouden en aansturen van een pen met schrijven
  • Het niet goed stabiel kunnen zitten op een stoel
  • Moeite met de ruimtelijke oriëntatie
  • Moeite met de oog hand coördinatie
  • Moeite met het evenwicht
  • Veel bewegingsonrust
  • Niet goed kunnen slapen
  • Concentratieproblemen

 Hoe werkt reflexintegratie?

Bij reflexintegratie wordt er met het lijf gewerkt. Dit kan alleen door middel van beweegoefeningen. Meestal wordt er ook op de behandeltafel gewerkt. Allereerst wordt er gekeken of een specifiek reflex nog aanwezig is. Het lijf reageert dan op een prikkel. Door hele eenvoudige bewegingen, krijgt het zenuwstelsel een signaal wat het doorgeeft aan de hersenen. De verbinding tussen de motoriek (het lijf) en de hersenen (de neuro motorische ontwikkeling) wordt hiermee gelegd. Vaak zeg ik tegen ouders: “Het lijf weet de weg nog niet”. De bewegingen helpen het lijf om de weg te ontdekken. De herhaling (die vaak thuis wordt geoefend) zorgt ervoor dat de beweging wordt geautomatiseerd.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de site van http://masgutovamethode.nl/