Ik leer anders

Ik leer anders

Logo training coach

De “Ik leer anders” training bestaat uit 4 tot 6 sessies en is bedoeld voor kinderen en (jonge) tieners die moeite hebben met:

  • Spellen
  • Lezen
  • Rekenen
  • Automatiseren
  • Begrijpend lezen

 

Kinderen die vallen binnen het autisme spectrum (ASS) zijn bijna altijd beelddenkers. De training is daarom ook bedoeld voor autisten zoals kinderen met PDD-NOS en stoornis van Asperger.

 

Beelddenken

Tijdens de sessies wordt eerst bekeken of uw kind in beelden denkt.
Is dit het geval dan worden de sessies vervolgd.
Is dit niet het geval, dan wordt gekeken wat er aan de hand is en, in overleg, bekeken welke hulp dan nodig is.

 

Meer informatie over “ik leer anders”

Voor meer informatie verwijs ik u naar de site www.ikleeranders.nl