Autisme spectrum Stoornis

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

 

Hulp voor kinderen met autisme

 Mooy Een zorg minder geeft hulp aan kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

 

De hulp kan op verschillende manieren, nl.:

 • Eenmalig door visuele uitleg te geven wat autisme inhoudt
 • Uitzoeken of uw kind een beelddenker is en de Ik leer anders training aanbieden
 • Uitzoeken of bij uw kind nog primaire reflexen niet onder controle zijn en aansluitend het INPP programma aanbieden
 • Begeleiding op een specifiek terrein gerelateerd aan schoolproblemen

 autisme

 

Mooy Een zorg minder maakt gebruik van de Geef me de 5 methode.

 

Hoe wordt de hulp bij kinderen met autisme geboden?

 

Mooy Een zorg minder maakt tijdens de begeleiding van uw kind gebruik van de Geef me de 5 methode. De Geef me de 5 methode is een methode die een positief beeld heeft van iedere autist.

 

De methode gaat er vanuit dat een kind zelfstandig aan het werk kan wanneer het weet:

 1. WAT het moet doen
 2. HOE hij dit moet doen
 3. WAAR hij dit moet doen
 4. WANNEER hij dit moet doen
 5. met WIE hij dit moet doen 

 

puzzelstukjes

Deze handvatten bieden hulp bij:

 • alle leervakken
 • hoe om hulp te vragen
 • plannen & organiseren
 • rust, structuur, duidelijkheid

 

Meer informatie
Voor meer informatie verwijs ik u naar de site www.geefmede5.nl